Politikalarımız

Standartlara uygun, Uzman olduğumuz alanda, Sadece işimizle anılmak

Genel

Yenilikçi düşüncenin, yaratıcılığın, sürekli gelişimin önünü açıyor, yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlıyor ve destekliyoruz.

 • Bilişim sektörü üzerinde çalıştığımız objektif kriterleri ölçülebilir, ulaşılabilir, net, rakamsal değerler ile açıklıyoruz.
 • Çalışan kadromuzun yönetiminde işe alım, yetenek yönetimi, performans değerlendirme gibi süreçleri kurumsal prosedürlere uygun gerçekleştiriyor ve kontrolünü sağlıyoruz.
 • Hedeflerimizi, sebepleri ve sonuçlarıyla birlikte, yönetimin bütünlüğü açısından tüm iş ortaklarımızla paylaşıyor sıkı ve kontrollü bir iş süreci yönetimini esas alıyoruz.
 • Ekip çalışmasını destekliyor, katılımcı yaklaşımla işin çözümüne odaklanıyor ve tüm iş ortaklarımızla paylaşıyoruz.
 • Tüm araştırma ve geliştirme politikalarımızı sağlam temeller üzerine oturtarak ihtiyacınızı belirleme noktasında yardımcı oluyor ve çözümler üretiyoruz.

Bilgi Güvenliği Politikası

Dahi Teknoloji Grubu faaliyetleri esnasında hizmet vermekte olduğu müşterilerinin ticari hizmete özel ve gizli bilgilerine sahip olabilmektedir. Hizmet verilen kurum ve kuruluşların güvenini temin etmek ve verdiğimiz hizmetler için kullandığımız bilgi varlıklarımızın güvenliğini sağlamamız öncelikli amacımızdır. Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler, resmi kurumlar ve bayilerimiz ile ilişkilerimiz çok değerlidir. Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

Bu amaçla:
 • Kapsam dahilindeki tüm kurumsal ve kişiye özel bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü, yetkiler dahilinde erişilebilirliğini ve sürekliliğini korumayı,
 • Yasal düzenlemelere, mevzuat hükümlerine ve sözleşmelere uygun şekilde; hatasız, mümkün olan en kısa sürede ve kesintisiz olarak hizmetlerimizi sunmayı,
 • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin TS ISO/IEC 27001 BGYS standardının gereklerini yerine getirecek şekilde kaynakların tahsis edilmesini, kurulmasını, işletilmesini ve sürekli iyileştirilmesini,
 • İş süreçlerinin bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamında hazırlanan ve onaylanan politika ve prosedürlere uygun şekilde yürütülmesini sağlamayı,
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını,
 • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin tanımlanmasını ve sistematik olarak yönetilmesini,
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek eğitimlerin gerçekleştirilmesini,
 • Bilgi teknolojileri alanında meydana gelen gelişim ve değişime uyum sağlamak amacıyla dinamik bir yapı oluşturmayı ve otoriteler ile iletişimleri artırmayı,

taahhüt eder.

Kalite Politikası

DAHİ BİLİŞİM, sektörde yaşanılan yoğun rekabet içerisinde önde, güvenilir ve tercih edilen firma olacaktır.

Bu amaçla:
 • Sunduğu ürün, hizmet ve yaptığı işlerle müşteri memnuniyetini ve bağlılığını sağlamak için çalışacaktır,
 • Organizasyon ve faaliyetlerde bilgi paylaşımını ve katılımı sağlayacak, sisteme dayalı çalışma düzeni yerleştirecektir,
 • Çalışanların işleri ile asgari yeterliliklerini ve gelişmelerini sağlamak için yeterli desteği verecektir,
 • Sürekli gelişme ve iyileştirmeyi şirket felsefesi olarak kabul edecek ve uygulayacaktır.

taahhüt eder.